Hi,Guest,welcome! Login Sign up

墨芳工具

创意图文在线创作平台

梦里寻欢

发表于 2014-09-18 22:41:446 人浏览 · 0 人觉得很赞

梦冷黄金屋,里复得闲居。寻常昼日行,欢娱复几年。

梦里招魂读楚词,里得海水作枯池。寻师远到晖天观,欢娱节物今如此。

梦寻千驿意难通,里锧朱殷几一空。寻常百种花齐发,欢著麻衣待至公。

梦中往往游仙山,里山驿道向东看。寻常不省曾如此,欢山何处有龙盘。

梦惊波浪日无辉,里尽明珠空海水。寻山莫算白云程,欢舞向来人不贵。

梦里时时得见伊,里翁晒网鹭晒翅。寻思往事问重泉,欢宴瑶臺镐京集。

梦随行伍朝天去,里犯控弦招武旅。寻花思作杏溪期,欢荣若此何所苦。

藏头诗推荐:

 • 1热度
  占角红梅开未遍,晓能苦兮梅能酸。岚将光西至长安,严丝欲断黄蜂归。康翻贝叶有来由,华怕主人天下笑。
 • 1热度
  溪下水声收,更长爱烛红。麾兵静北包,微收皓腕买。有诏催公蛋,云官降九糕。
 • 1热度
  牛鹄高飞离哉翻,三阁金屏曙色开。爱行溪宿厌层冰,你女持谦齿发高。
 • 1热度
  占丹驻母年,晓屋与云齐,岚同异方乐。
 • 1热度
  苏布深恩促换题,我今移尔满庭栽。喜盘锦席高云凉,欢意似云真薄幸。你骨沉埋暮山碧。
 • 1热度
  刘归应待乌头白,名在长生箓籍中,格看飞鸟暮飞还。
 • 1热度
  马日衣冠送别筵,俊向榆关那畔行。杰阳洞口寒泉清,好织回文寄窦滔。想言羸病卧戎衣,念尔零落逐风飚。你狗堕地声如雷,们东海北翦长鲸。
 • 2热度
  爱天空阔楚天长,花是当时守贞女。
 • 1热度
  姜立沙洲傍,玮云孤雁远,玥吞落星石。
 • 1热度
  今家烟树满晴川,生涯万事瘴云间。只为经寒无瑞色,为嫌衣少缕金华。你阳道士忽相教,守岁筳开听颂椒。候涨开成南雍州。