Hi,Guest,welcome! Login Sign up

墨芳工具

创意图文在线创作平台

梁延貴愿世安康恩心此生報

发表于 2015-03-14 15:48:165 人浏览 · 0 人觉得很赞

梁国杨氏子九岁,延寿亡来绝画工。貴山尽是朱旗绕,愿作丹徒一布衣。世间忧喜虽无定,安稳锦屏今夜梦。康钟于我何加焉,恩波自解惜枯鳞。心静无妨喧处寂,此身甘向情中老。生希国泽分偏将,報水山云知浅深。

梁陈白骨乱如麻,延趁凫雏入蒋牙。貴颜日渐不如故,愿趋相府今晨发。世间离恨何年罢,安萧野竹风吹亚。康在南楼顾老夫,恩胜泥中事锹锸。心令炎瘴送生涯,此日六军同驻马。

梁苑隋堤事已空,延他成此亦何功。貴身清澹似梅妆,愿以陈臣之陋忠。世人难见但闻钟,安得更似开元中。康庄犹自剑棱棱,恩使喧迎满路中。心苦为文命未通,此曲哀怨何时终。

梁苑隋堤事已空,延霜揆日处天中。貴峯危栈倚苍苍,愿敎年纪共椿同。世事方看木槿荣,安陵谁辨削砺功。康开江水与云连,恩荣更守洛阳宫。心爱嵩山第几重,此郎声价重江东。

梁王旧客皆能赋,延年女弟双凤入。貴饮美酒登高楼,愿寄一书谢麻姑。世人应是笑狂愚,安用噪噪闲言语。康庄犹自剑棱棱,恩行怪此安敢出。心寄溪云任卷舒,此瑟还奏云门曲。

梁园台馆关东少,延干道上落花朝。貴为执事者羞之,愿得今生不相抛。世间有似君应少,安得踌蹰不衰老。康处知我颜如玉,恩江萧条秋气高。心轻万事皆鸿毛,此去那知道路遥。

梁国三郎威德尊,延和风暖太昌春。貴觉樽前笑不成,愿逐月华流照君。世人方内欲相寻,安石东山三十春。康鴈来时数寄书,恩看庭木长桐孙。心中片愧何可论,此事恍惚难明论。

藏头诗推荐:

 • 6热度
  爱子心无尽,马足不可绊。香花同法侣,云飞何处游。
 • 9热度
  林断山明竹隐墙,婷武惭夸朔方地。钟声迢递银河晓,庆洛饮冰添苦节。
 • 6热度
  玉露凋伤枫树林,花如遗恨不重渟。红栏三百九十狆,飘扬发彩宜行庆。
 • 3热度
  大江阔千里,肠断洞庭波。的有深耕处,咪龟兮执拘。咪。
 • 3热度
  独破淮西功业大,念君客游多断肠。君意如鸿高的的,摘尽枇杷一树金。隔水青山似故箍,云龙出水风声棒。寒梅点缀琼枝哎。
 • 3热度
  刘留战伐功,宝命上齐天,洋笔回风霜。
 • 6热度
  贾风浪起且须还,诗酒同游四十年,涵厌猿鸣夜雨中。
 • 6热度
  潘遮西日向长安,凯花须映好楼台。文章旧价留鸾掖,爱家树头多好枝。黄雀衔草入燕窠,露湿荷裳已报秋。露间来就楚襄王。
 • 4热度
  英书随弟子,雄雄大丈夫。
 • 8热度
  瀑水侵阶溅舞潘,光风暾暾蝶宛凯,挥毫难写断肠文。