Hi,Guest,welcome! Login Sign up

墨芳工具

创意图文在线创作平台

解雨臣

发表于 2015-10-08 19:57:442 人浏览 · 0 人觉得很赞

解落三秋叶,雨卧驿楼边,臣心尧日下。

解颜唯有袖中诗,雨过潮平江海碧,臣心一片磁针石。

解为田夫秋捣衣,雨打风吹何处是,臣心一片磁针石。

解将无事当无为,雨馀穿宅水禽飞,臣以所学者观之。

解鞍欹枕绿杨桥,雨淋日炙野火燎,臣请试言其亲者。

解巾都吏有清风,雨后清奇画不成,臣在东周独留滞。

解留满地红桃花,雨后全无叶底花,臣在东周独留滞。

藏头诗推荐:

 • 6热度
  程愧三缣恤旅途,峰拔惊波万壑攒。花间燕子栖鳷鹊,李凭中国弹箜篌。
 • 11热度
  宋后旋成庄叟梦,泽国移家叠嶂中。明秀渐多奇险少,我方从此向南行。
 • 7热度
  宋日休官更觉贤,泽国移家叠嶂中。明日萧条醉尽醒,慧寞垂杨映深曲。
 • 13热度
  卢龙雄塞倚天开,孟郊生处却归秦。齐唱宪王春乐府,美七德兮天地清。
 • 7热度
  师台麋鹿争新草,博嫌明主遣和亲。浩浪侵愁光荡漾,生涯应在有无间。
 • 4热度
  程欢前事入颦眉,峰谷崎岖人不到。生计抛来诗是业,桃花深处更无人。
 • 2热度
  程翁慎莫怪少年,峰谷崎岖人不到。莉云飞去明星稀,永和应不胜元和。
 • 2热度
  程歌委曲声延耳,峰拔惊波万壑攒。命似秋蓬无定处,如今却似画图中。
 • 1热度
  谢了荼縻春事休,晓随飞将伐单于。雪花全似梅花萼,生涯应在有无间。
 • 4热度
  程君诗在柱心题,峰拔惊波万壑攒。喜处偏知香气深,命压人头不奈何。