Hi,Guest,welcome! Login Sign up

墨芳工具

创意图文在线创作平台

郑怀远珍

发表于 2015-05-20 10:32:464 人浏览 · 0 人觉得很赞

郑公樗散鬓成丝,怀华已散蝶又阑。远带斜阳过别洲,珍重玉山山上人。

郑袖娇娆酣似醉,怀远江山极目回。远孤城兮依独戍,珍雪纷纷化流水。

郑公粉绘随长夜,怀素怀素不可得。远别无轻绕朝策,珍如远道望乡客。

郑县亭子涧之滨,怀限新诗月下吟。远吟佳句望池阳,珍鼓追随春社近。

郑女出参丈人时,怀椒聊之蔎蔎兮。远公遯迹庐山岑,珍重荆州杜书记。

郑女出参丈人时,怀素传之得真迹。远山映水夕阳低,珍重新诗远相寄。

郑有台下之冶者,怀栽芳树忆庭柯。远映孤霞蜀国晴,珍闲池上留宾客。

藏头诗推荐:

 • 6热度
  范向仙舟见葛洪,尚衣方进翠云裘。彬廊玉涧喷红旭,花易凋零草易生。
 • 3热度
  战云依水晚来收,英雄无主岂长存。杰边霞散酒初醒,欢意似云真薄幸。
 • 2热度
  王杨卢骆当时体,细腰争妒看来频。守愚不觉世途险,命压人头不奈何。
 • 2热度
  姜头之日复何情,泽国移家叠嶂中。富豪有钱驾大舸,美七德兮天地清。
 • 3热度
  姜惊物色从诗出,泽国移家叠嶂中。富豪有钱驾大舸,花开犹得识夫人。
 • 1热度
  何处它年寄此生,航腮酒面红相向。慧樱无色让花钿,爱鹤厅前白露寒。
 • 2热度
  何人解赏西湖好,航艳西施春驿中。我亦定中观宿命,命压人头不奈何。
 • 2热度
  汪知将底谏君王,宣城又见杜鹃花。言下忘言一时了,慧院无人独倚门。
 • 2热度
  姜昏犹待倚阑干,泽国移家叠嶂中。富春渚上潮未还,我到天明睡亦无。
 • 2热度
  汪谁知我此时情,宣室征还未白头。言语解教秦吉了,莉情逸似陶彭泽。