Hi,Guest,welcome! Login Sign up

墨芳工具

创意图文在线创作平台

嫩竹扁担

发表于 2022-01-13 17:58:390 人浏览 · 0 人觉得很赞

嫩似春荑明似玉,竹下添池有小渠。扁舟月色渡江看,担语船樯还起去。

嫩于金色软于丝,竹解心虚即我师。扁舟不繫与心同,担寻铁锁沈江底。

嫩苞珠泪圆金烛,竹林斜到地仙居。扁舟系缆沙边久,担歌数年泪如雨。

嫩苞珠泪圆金烛,竹深树密虫鸣处。扁舟来往蒹葭岸,担中太守醉起舞。

嫩柳池边初拂水,竹杖吟中望月回。扁舟不住又东归,担得巴人樵采归。

嫩似花房脆似琼,竹赠髯参六义穷。扁舟繫缆沙边久,担着天亲弟与兄。

嫩绿新阴绕砌凉,竹根抽笋出东墙。扁舟系缆沙边久,担简子鸣玉以相。

嫩绿醅浮竹叶新,竹箨冠轻容雪鬓。扁舟不住又东归,担湘郡入曲江津。

藏头诗推荐:

 • 4热度
  水光潋滟晴方好,土风贫薄道程遥。饿夜佳人初命偶,强半春寒去却来。
 • 7热度
  杨柳宫前忽地春,瑞霭丹光远郁葱。桃李精神鹦鹉舌,峰夜砧声催客去。
 • 7热度
  杨柳青青著地垂,瑞霭丹光远郁葱。珍重别拈香一瓣,如今不似洛阳时。
 • 6热度
  杨柳千条拂面丝,瑞云深处见楼台。永夜角声悲自语,生得胡雏虏更多。
 • 5热度
  杨柳宫前忽地春,瑞霭丹光远郁葱。喜子醉归灯下见,喜无车马过相邀。
 • 4热度
  刘昌小院松当户,合在增城阿姥家。泽辞辕下头高举,爱是年年换少年。
 • 4热度
  杨柳渡头行客稀,瑞霭丹光远郁葱。如今有待终身贵,恒销月铄就埋没。
 • 5热度
  蓝生弹指事成空,芊钱携赏丝桐客。子规夜半犹啼血,永和应不胜元和。
 • 5热度
  杨子之邻人亡羊,瑞云深处见楼台。如何不向西州植,慧车处士深衣叟。
 • 3热度
  杨柳丝丝弄轻柔,瑞霭丹光远郁葱。珍重别拈香一瓣,桃花依旧笑春风。